Matuško Marija (turistička pratiteljica)

 
Ime i prezime: Marija Matuško
Kontakt broj: 098 191 8468
E-mail:  marijamatusko1@gmail.com
Strani jezici koje govorim: talijanski, engleski, njemački
Destinacije: Nemam iskustva, spremna sam učiti.
O meni: Moje ime je Marija Matuško, rođena sam 1984. g. u Metkoviću, gdje sam završila Jezičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Splitu sam diplomirala 2009. i stekla zvanje profesor hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti. Od siječnja 2010. do rujna 2011. g. sam radila u Srednjoj školi fra A.Kačića Miošića u Pločama kao prof.hrvatskog jezika i književnosti. Budući da su me oduvijek privlačila putovanja i rad s ljudima, u prosincu 2011. sam položila tečaj za turističkog pratitelja u organizaciji ag.Petros u Zagrebu. Nažalost, kao tur.pratitelj još nemam iskustva, ali sam spremna učiti i posvetiti se navedenom poslu.
Edukacija:
2003. – 2009.
Filozofski fakultet, Split
Hrvatski jezik i književnost – talijanski jezik i književnost; nastavnički smjer

1999. – 2003.
Gimnazija Metković, Metković
Jezična gimnazija
 
Ožujak 2011. – položen stručni ispit iz hrvatskog jezika

Radno iskustvo:
11.1. 2010. – 1.9.2011.
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
Profesor hrvatskoj jezika
Strani jezici:
Engleski:  aktivno u govoru i pismu
Talijanski: aktivno u govoru i pismu
Njemački: pasivno u govoru, aktivno u pismu
Rad na računalu: Word, Excel, Power Point, Internet
Tečajevi / ostalo: Vozačka dozvola B kategorija

03.10.2005. – 28.10.2005.  Corso di lingua e cultura italiana,
(liv. C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento – C. E.F.)
 Scuola Dante Alighieri

Seminari za nastavnike hrvatskog jezika u organizaciji
Agencije za odgoj i obrazovanje

Položen tečaj za turističkog pratitelja u
organizaciji putničke agencije Petros
Petros ne sudjeluje u ugovoranju pružanja usluga turističkih pratitelja. Turističke agencije direktno ugovoraju pružanje usluga s turističkim pratiteljem. Korištenje baze za turističke agencije je besplatno. Petros objavljuje isključivo informacije dobivene od strane oglašivača (turističkih pratitelja) te ne snosi nikakvu materijalnu i/ili drugu odgovornost ukoliko informacije ne odgovaraju istini. Petros ne odgovara za kvalitetu pružanja usluga turističkih pratitelja te ne zaprima pohvale, komentare te eventualne prigovore za pružanje usluga turističkih pratitelja. Preuzimanjem podatka iz baze ''Tražim turističkog pratitelja'' korisnik podataka pristaje na uvjete korištenja baze.
Azurna obala - Provansa
29.4.2014 - 4.5.2014